Pale Forumu

Kirkuk 

Muzik

 Linkler

 Duyurular

 Arsiv

 Resimler 

 
Dünyanin en zavalli halkı olarak bizi kabul ediyorlar.. Zorla kabul ettirilen düşmanca bir islam, onu bizi kendilerine esir yapmak için kullanan  Arap, Türk ve diğer Kürt düşmanı milletlerden daha fazla islamı benimseyen ve ona kayıtsız şartsız kulluk eden mazlum kürt halkını HER YERDEN KOVAN ve bir karış yer bile vermeyen bir bu islam alemi ile ne işimiz olabilir ki...? Milyonlarca genci ile Türk solunu, sağını, faşistini ve envay çeşit mezhebini kayıtsız şartsız savunan Kürt milleti bu vahim durumdam kurtulmalıdır. İslam, Kürtler için esirlik ve sefalet demektir. Kürtler İslamdam kurtulmadıkça zincirlerini de kıramayacaklardır. Kürt halkının en zayıf noktası din ve zaafiyettir. Şu da bir gerçekki kürt halkının asırlardan beri esaret altında olmasının, hala en doğal hakkı olan kendi dilinde haber bile dinleme özgürlüğünden mahrum kalan bir halkın bu geri kalmışlığının en büyük sebebi de budur.Arap, Türk, Fars imam, hacı, hocalarının ,Şeyhlerin mellélerin dediğini yaptık bu dünya da eziyet çektik, esirlik ettik, ama İslamın vaat ettiği öbür dünya asla gelmedi.Uyanalım, Türklüğe, Araplığa, onun en büyük silahı olan İslam'a hayır diyelim...Her milletin olduğu gibi Kürt halkının da değişik zamanlarda, değişik nedenlerle dostları ve düşmanları eksik olmamıştır. En başta belirtmek gerekir ki, mazlum  Kürtlerin de her zaman dostu olarak Kürtlere güven ve kuvvet verecek olan mislimanlık değil kendi öz gücüdür. Müslümanlık onu esir etmek için uydurluna bir Türk -.arap maşasıdır..

Tek taraflı aşk, sahibine elem ve üzüntü ve acı olarak geldiği gibi tek taraflı dostluk ta aynı şekilde elem, acı, üzüntü, pişmanlık olarak geri gelecektir. Öyleyse dostlukta esas olan “karşılıklı” ilkesinin geçerli olmasıdır. Yani bir millet, başka bir millete diyemez ki, ben hem senden nefret edip, senin kötülüğünü düşüneceğim ama sen yine bana dost olacaksın. Ama müslüman devletler işlerine gelince Kürtlere siz ve biz kardeş müslümanız derken bu karşılıklı olayını akıllarına bile getirmiyorlar. Herşey onlar için ve Kürtler yine asıl müslüman, haksız ve hukuksuz müslüman.!!

Geçen 20.yüzyılda dünyada Kürt halkının gerçek dostları olmadı. Sadece tek tük bireyler, Kürtlere dost olmanın çabalarını çok cılız da olsa gösterdiler. Türk MİT ve mafiası eliyle öldürülen ,İsveç başbakanı Olaf Palme, Fransa eski devlet başkanı Fransuva Mitterand (ve eşi), biri sosyolog/Kürdolog İsmail Beşikçi diğeri de Arap Doktor Fehmi Şinnavi’dir. Kürtlerin karanlık devrelerinde bu üç kişinin Kürtlere gösterdiği bireysel dostluk, Kürtler arasında unutulacak değildir. Ama müslüman Türk ve Arab devletler islam adına Kürt halkının kanını emmeye devam ettiler.

Devletler arası/milletler arası dostluklarda, dostluğun amacı “çıkar örtüşmesi”nden kuvvet birliği yapmaktır. Kürtlerin, önceki yüzyılın duygusal hezeyanlarından kurtularak, gerçekçi politika ve siyaset ekseninde ahreket etmelerinin zamanı gelmiştir. Din, iman İslamın gücü gibi palavralar Kürt halkına birşey vermedi ve hiçbir zaman da vermeyecektir. Kürt mileleti Türk Arap uydurmasi İslam propogandasının etkisinden kurtularak kendine dönmeli ve zincirlerini koparmalıdır.

(Pale Diaspora Kürt gençliği Almanya- Hollanda kolu.)