Kurdi    English  France  Türkce  Deutch  Hebru     

Ana Sayfa   -----  Home


Êzidiler

 

Her şeyden önce Şangal için talep edilecek bir statü için güncel örgütsel ve bireysel kaygılardan uzak durulmalıdır. Şengal sorununun ilk adım çözüm yolu böyle bir dürüstlükten ve özveriden geçiyor.

Êzidiler Kürdlüğün ana özünü oluştursa bile katliamlara uğrama riski ve savunma refleksi ile geçmişte Güney Kürdistan’daki ulusal mücadeleye karşı mesafeli durmuşlardır. Bu durum her iki tarafta da belli-belirsiz bir güvensizlik yaratmıştır. Peşmerge güçlerinin sivilleri tahliye etmeden geri çekilmesi de bu güvensizliği zirveye çıkarmıştır.

 

Êzidiler tarih boyunca Müslümanların ağır baskısına ve katliamlarına maruz kalmışlardır. Kendilerini, kültürlerini korumaları ve inançlarını özgürce yaşamaları için öz yönetime ve hatta askeri bir yapılanmaya da ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadan Êzidilere gelecek güvencesi sağlanamaz, güvenleri de kazanılamaz.

 Çözüm?

 

Kürdler, Kürd siyasetleri içinde bulundukları maddi gerçeği görüp kendilerini kandırmaktan vazgeçmelidirler.  

Yine bazı çevreler Şengal’in Dicle Nehri ve Barajının batı yakasında kalması, ulaşımın Rojava Kürdistan’ından daha kolay sağlanıyor olması nedeniyle Rojava’ya bağlanmasını önermektedirler. Bu öneri uluslararası hukuk ve aktörlerin devreye girmesini zorunlu kıldığı için zorlama bir öneridir. Kabul görmez.  

Bununla beraber, Dicle Nehrinin batısında yer alan Rabia, Zummar, Tılafer, Kesk ve Şengal bölgesi için ortak özel bir statü öngörülebilir.

KDP’nin de Şengal’e ilişkin genel söylemlerden öte ifade edilmiş bir projesi yoktur. Tarihsel, toplumsal ayrışmaya ve psikolojik olumsuz faktörlere rağmen KDP’nin ve dolayısıyla Güney Kürdistan hükümetinin Şengal’e herhangi bir statü öngörmemesi ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Şengal problemi nasıl çözülür

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki Güney Kürdistan’ın statüsü ne olursa olsun, Şengal her halükarda Güney Kürdistan’la birlikte anılmalı, ele alınmalı ve statü bu çerçevede şekillenmelidir.  

Bir uygulama olarak, genelde Êzidilerin özelde ise Şengal’in durumu bilim çevreleri, Kürd parti ve örgütleri ile Êzidi ileri gelenleri ile birlikte masaya yatırılmalı, tüm boyutlarıyla tartışılmalı, durum net olarak ortaya koyulmalı ve buna göre çözümler üretilmelidir.

 

Home