Kurdi    English  France  Türkce  Deutch  Hebru     

Ana Sayfa   -----  Home


KCK projesi MİT tarafından hazırlandı.
 

Kürt halkının kendi çıkarlarını savunma hakkını elinden almanın son çaresi olarak düşünülen bu haince plana göre, Kürtler'e, ''barış, açılım'' adları altında, asimile edilmeleri için gerekli yolların tümüyle açılarak, nihai darbenin vurulmasının ortamı hazırlanacaktır.

Kürtleri kontrol altına almak için hazırlanan bu planın özü şudur; Kürt siyasetini tekçatı altında toplayarak merkezi kontrolün MİT'e havale edilmesi. MİT, 1200 kişilik özel bir kadroyla örgütün temel çekirdeğini oluşturdu...

KCK aslında Kürtlerin mücadelesini yönetmek üzere oluşturulmuş bir yapı değil. Kürt mücadelesini kontrol etmek için devlet tarafından oluşturulmuş bir yapı.

Bu plan Öcalan ve MİT tarafından ortaklaşa hazırlandı..

MİT'in amacı Kürtlerin, Öcalan eliyle Türkleştirilmesi..PKK liderliği,önderliği aldatmacası ile, Kürtleri savunan iradenin pasifize edilerek, Kürt siyasetini devlet tekeline almayı hedefleyen bu projeye göre, MİT gerekli her yöntemi kullanarak, kurulan yeni örgütün tartışılmaz tek liderinin  İmralı'da olduğu algısını yapacak, sahte yan örgütler kurarak, Kürtlerin haklı mücadelesinin saptırılması için her yola başvuracaktır. APO' cu maskeli gurupların MİT tarafından ortaya sürülerek Kürtler'e zarar verici eylemlerin yapılması bu anlamdadır..

Devlet- Öcalan ve kukla KCK ilişkisinde başından beri karanlık,çirkin ilişkiler vardır. Kürtler'e  düşen görev bundan hesap sorma zamanıın geldiğini kavramasıdır. Kürtler neden kendi kaderlerini kendileri belirlemiyor. Neden AKP onlar adına sahte örgüt kuruyor?

A. Öcalan'ın direktifleri ile MİT kontrolünü bütün Kürtler'e dayatan AKP hükümeti, bunun dışında, hiçbir Kürt iradesinin tanımıyor!!

Kürt siyasetini, MİT'in Kürtleri "tek elden kontrol etme arzusu'nu sağlamak için İmralı kozunu kullanan Tayyip Erdoğan'ın kendi tek şef hedefiyle ortak bileşenleri de var!

Kürt düşmanı TC, Kürt siyasetini "tekçatı altında' , yönlendirme ve yoketmede kararlı. İmralı adasından Kürtleri kölelik zincirlerine bağlamada önemli adımlar atan TC, kurduğu sahte örgütlerin Kürtleri kıskacına alması için de, sözde yurtsever gençlik örgütleri denilen MİT piyonlarını ortaya sürmeye devam ediyor.

KCK'yi ele veren, kontracı Ömer Güney, Paris'de Kürt kadınlarını katlettikten sonra, kendisine sahip çıkılmayınca konuşmaya başladı...

Fransız polisine verdiği ifade de KCK üyesi olduğunu ve bunun MİT tarafından yönetildiğini açıkladı...Güney KCK ve MİT ile olan ilişkilerini ortaya serdi, ustasının Paris saldırısından çok kısa bir zaman önce, saldırı kodlarını vermesi, saldırının 1 numaralı şüphelisinin Ankara’da merkezi KCK yönetcisi olduğu ve bunun bağlantıları ve çipli pasaport sürecini hızlandıran  şeflerinin adlarını da açıladı. Ömer Güney’in Ankara’da kullandığı bir mobil telefonla yaptığı görüşmelerin de “, sözde Kürt yöneticileri diye geçen hainlerle olan görüşmeleri de ortaya çıktı.

Home