Ana Sayfa   -----  Home


Osmanlı “ağa-kul” vesayeti geri geldi! 
 

Lale devrine girdiğini zaneden R. T. Erdoğan, yaptırttığı büyük saraylar,  ve camilerin açılışlarını yaparken, “Benim valim, benim bakanım, benim savcım, benim polisim, benim Kürt'üm, benim Müslümanım vs, vs” diye hitaplarla etrafına toplanan cahil cuhul toplulukları, Osmanlı padişahı gibi kendi kulları diye algılattırmaya başladı! 

Önündeki bütün engelleri tek tek ortadan kaldıran Tayip Erdoğan, kendisini Osmanlı hanedanının Kemalist bir versiyonu olarak görmeye başladı!

Kürt halkını kendi doğal kulları olarak lanse eden neo Osmanlıcı Kemalist Erdoğan, Kirtler'e padişah mumelesi yaparak, onları ümmetinin birer parçası olduklarını, tek dil Türkçe, tek millet Türk, tek bayrak TC bayrağı ve tek vatan Türkiye dışında bir hakları olmadıklarını vurgulayarak kırmızı hatlara işaret etmeye devam ediyor!

AKP hükümeti Kürtleri kandırmaya devam ediyor! Parlamento da çoğunluğu elinde tutan ve devletin önemli kurumlarını ele geçirmiş, kara propaganda rolünü oynayan medyayı yedeklemiş olan AKP hükümeti, Kürt sorununda özü tasfiyecilik olan planını değişik biçimler altında pratiğe sürmeye çalışıyor..

Erdoğan, İslamcı olarak yola çıktı ve neo-Kemalimde durakladı. 
Neo -kemalist AKP tabii ki laik olamaz, çünkü laiklik kavramını anlayamaz, bilemez ve bilmeden reddeder, demokrat olamaz, çünkü kendi ilkel düşünce sisteminde demokrasi, “ne yazık ki” tarihsel süreç içinde bir şekilde birey insan olma yoluna girmiş kulları kandırmaya ve geri getirmeye yönelik bir araçtır. AKP, askeri diktacıların laikliği kadar islamcı, onların islamcılığı kadar da laiktir...! Görüldüğü gibi AKP şefleri, kuvvetler ayrılığını, yargı, yasama ve yürütmenin ayrılığını redettiler ve yolsuzluklarını kapatmak için sanki, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yep yeni bir sistem yarattılar... 

AKP, Türkiye’yi herhangi bir vesayetten kurtarma amacını gütmüyor, aksine 12 Eylül anayasasını pekiştiriyor, güçlendiriyor ve islami Kemalizmin vesayetini pekiştirmeye devam ediyor! Kenan Evren diktası yeni bir kılıfla devam ettiriliyor. AKP kendi polis devletini kurarken, önündeki bütün engelleri ''parallel'' vs gibi tanımlamalarla bertaraf ediyor. AKP, 12 Eylül anayasasının getirdiği ve Türkiye’nin geleceği için yaşamsal öneme sahip olan üniversiteleri vesayet haline alan YÖK’ü kaldırmıyor, çünkü YÖK’ü kendi düşüncesi doğrultusunda örgütledi bile… 

Gerici 12 Eylül anayasası topluma, ordunun emir-komuta zinciri içinde yapılan darbesi sonucunda, baskıyla dayatıldı. AKP bu anayasayı, Erdoğan'ın tek başına seçtiği vekillerin çoğunluğu ile topluma dayatılmaya devam ediliyor. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın belki de ne büyük başarısı, Türkiye’nin geri ve ilkel olduğu, laik ve demokrasiyi beceremeyeceği savına tüm dünyayı ikna etmiş olmasıdır. İstikrar görüntüsü yaratmak için ne kadar hile ve dolandırıcılık varsa hepsiyle ticaret, iş yapılıyor, mafia yöntemleri ile süper Türk ekonomi yönetiliyor! 

AKP NEO OSMANLICI, İTTİHAT TERAKKİ'NİN YENİ BİR DİKTATÖRLÜK BİÇİMİDİR.

Bir kere şunun altı en başta çizilmelidir ki Kürt sorunu terör sorunu değil bir ulusun ulusal haklarının kabulü bağlamından politik özgürlük sorunudur, Bağımsızlık sorunudur!

Kürt sorunu imralı adası sorunu değil, Kürdistan'ın sorunudur...Sorunun esas muhatabı olan Kürtlerin temsili yoktur. MİT kendi başına her tarafı temisl etmektedir. A. Öcalan, Kürtler için bir çobanın isteyeceği kadar bir şey talep etmediğini söyleyerek, Kürtlere ihanet ettiğini ortaya sermiştir. Kürt sorununa yıllarca emek vermiş ve mücadelenin zorluklarını yaşamış olan pek kimsenin olmadığı görülmektedir. Yıllardan bu yana devletin inkarcı politikalarına karşı mücadele eden demokratik kitle örgütlerinden pek kimsenin olmadığı görülmektedir.

Böyle bir açılım sahtedir, hamidiye alaylarının bir oyunudur. Kürtler ortada yok, İmralı adası var ve Kürtlerin yerine AKP kendisini koymuştur. Nasıl olsa Kürt ses çıkarmaz denerek, Kürtlerin temsiline gerek duyulmamıştır.

 

Tema

Pale

Nishtiman-M.E,

Rizgariya Kurdistan

Şehit Sofi

Dersim Kürtleri

Duyurular

Pale  Blog

Linkler

Kurdistan Forumu

Arsiv

MuzikKÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir.

BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR. 

Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki, bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap - Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.
   Makaleye giriş >>>

Home