Ana Sayfa   -----  Home


BARIŞ SÜRECİ DENİLEN ÖLÜMCÜL OYUN!

TC devletinin, İslamcıları kullanarak göz boyatıp, hakimiyetini devam ettirme stratejisi büyük zorluklarla karşı karşıya geldi. Kürt halkının haklarını yok sayan bu oyun şimdiden deşifre olmaya başladı!

Post modern Osmanlıcı AKP çetelerine havale edilen, Kürtleri bir 100 yıl daha uyutma süreci, Kürt halkına yutturalamadı. Sözde yeni bir süreçmiş gibi yansıtılıp sunulan bu ölümcül oyuna son vermek her Kürd ferdinin temel görevidir.

Gelinen  noktada AKP denilen bir çeteyle irade kuran TC' nin Kürtleri eşit insan olarak görmediği ortaya çıkmaktadır.

Ulusların tam hak eşitliği ilkesi, görüşmelerde de “eşit muhataplık” ya da “seviye” ilkesini de beraberinde getirir. Eşitlik kavramını ortadan kaldırdığınız zaman geriye egemen olan, zulüm yapanın, asimile edenin ve çözümü kendi istediği çerçeveye oturtmak isteyenin lehine ayrıcalık doğar. Bu ayrıcalığı istikrarlı bir tarzda sürdürme yönünde ki beyan ile mevcut politikalar birleştiğinde devletin diyalog görünümü altında Kürt halkının iradesini kırma politikalarının pratikte adım adım yaşama geçirilmesini görürüz. 

Rojava halkı kendi ülkelerini savunmak için tepeden tırnağa örgütlendiler. Kadın tugayları kuruldu. Kadın, Rojava’da devrimin ve değişimin adı oldu. Dolaysıyla Rojava direnişi, aynı zamanda bir kadın devrimi olarak okunmalıdır. Rojava halkının PYD öncülüğünde kahramanca direnişe geçmesi karşısında barbar-cihatçı El Kaideci El Nusra ve Irak Şam İslam Devleti isimli örgütler darbeler yediler. Rojava direnişi ile hem El Kaide uzantılarının ve hem de onlara büyük ümitler bağlayan AKP’nin hayalleri suya düşmüş oldu. Dolaysıyla, AKP’nin Rojava projesi şimdiden iflas etti. AKP’nin Kürtler için ister Güney’de, ister Batı’da, ister Doğu’da ve ister ise Kuzey’de aslında belirlediği ve yaşama geçirmek için tüm olanaklarını kullandığı tek bir strateji ve politika var: Kürtleri her alanda kontrol et, denetle ve Türk devleti ve AKP inisiyatifinde belirlenen politikalara göre şekillendir.

AKP’nin Kürdistan parçalarında ki Kürt’e bakış açısı, işte budur! Ne var ki, bu bakış açısı da artık sürdürülebilir değildir. Çökmüştür!

Keza Türk devleti ve İŞİD-El Kaide ittifakı ile Rojava’ya yönelik her saldırısı başarısızlıkla sonuçlanması, Rojava Kürdistan ulus örgütlülüğünün daha nitelikli bir hale gelmesini ve Kürtlerin ulus kimliğinde birleşmesine yardımcı olduğu için, AKP Midyada pirince giderken evinde ki bulgurdan olma tehlikesi ile de karşı karşıya kalmaya başladı. Ha keza, Rojava ile Kuzey Kürdistan halkının kısmen ayrı ayrı duran duygu birlikteliği birleşmeye başladı. Kuzey Kürdistan halkı yüzünü Rojava’ya dönmeye başladığında, çanların kimin için çaldığını hatırlatmaya gerek var mı? Dolaysıyla, Kuzey ve Rojava ruh olarak, duygu olarak ve bilinç olarak birleşme yolunda. Kuzey için en küçük bir statükoyu dahi vermemek için kırk takla atan AKP ve Türk devleti, Rojava’nın statüko kazanma mücadelesini engellemek için her türlü Osmanlı taktiğini denedi. Ancak artık ne Kürdistan bir bütün olarak eski Kürdistan, ne Kürdistan halkı eski Kürdistan halkı ve ne de Ortadoğu eski Ortadoğu. Türkiye’de eski Türkiye olmadığına göre Türk devletinin ve AKP’nin önünde iki seçenek var: Ya Rojava ve Kuzey Kürdistan’a bir bütün olarak topyekûn bir savaş başlatacak ya da Kürtler ile adam gibi masaya oturacak.

Türkiye ve AKP, bugünkü oyalama taktiği ile yeni süper-paketler yumurtlamaya devam ederse, İttihat ve Terakki’nin geçmişte ki maceracı akıbetine uğraması kaçınılmaz olacaktır. Bu üstün ulus kibri, ya tam anlamı ile kırılacak ve birleşik bir cumhuriyetin temelleri atılacak ya da Kürtler kendi kaderlerini tayin edecekler. Çünkü bu elbiseyi Kürdistan’a giydirmeleri olanak dışıdır. Tablo bu kadar açıkken, gerçeğin sınırlarını zorlamak politika yapma sanatı olmaktan çıkıp, saçmalama sanatına dönüşür ki, Osmanlı devletinin son 50 yılını incelediğimiz de dahi, bu üstün ulus kibrinin Osmanlı’yı nasıl tarihin çöplüğüne götürdüğünü hep birlikte hatırlayabiliriz. Ne var ki, dünyanın her yerinde uluslaşma, yeni sosyoloji vb. gibi değişim ve gelişmeleri okuyamayan devletlerin hepsinin de akıbeti benzer olmuştur. Bu anekdotu da bir kenara düşelim.

 

 

 

Tema

KÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir.

BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR. 

Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki, bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap - Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.
  
Makaleye giriş >>>

Home