Kurdi    English  France  Türkce  Deutch  Hebru     

Ana Sayfa   -----  Home


İŞİD VE KÜRT SOYKIRIMI.
 

İşid projesi, Ermeni soykırımını örnek alan bir TC projesidir. Bugün IŞİD örgütünün başta Şengal ve Kobane bölgeleri olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında kanlı bir soykırım yapmakta olduğunu her birlikte görüyoruz. Bölgenin kadim halklarından olan yüzbinlerce Kürt, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden hayatlarını kurtarmak için cellatlarının önünden kaçıyorlar.

Açlıktan, susuzluktan, yorgunluktan dağlarda ölen insanların görüntüleri yürekleri dağlıyor.Normalde El kaide örgütleri, kendi merkezi iktidarları ile uğraşırken, Türk devleti bunlardan yeni bir örgüt türeterek,19.yüzyıl sonlarındaki şartları simüle ederek, Ermenilerin devamı olarak Kürtlere'de aynı soykırımı uygulamaya başlamıştır!

ETNİK TEMİZLİK, DEVAM EDEN BİR TEMİZLİKTİR VE KÜRTLER'E DE SIRA GELMİŞTİR!

Kobane, İŞİD'e Türk devletince 3 yıl boyunca sağlanan ağır silahlarca yerle bir edilmiş,Kürt halkı toprağından koparılmış,ve saat hesabı ile hemen Türkleştirme kampanyasına tabii tutulmuştur!Kobane Kürt çocuklarına Türkçe dersi için bütün devlet seferber olmuştur..!!

İşid başarı kazanmasa TC, başka yollara başvuracaktır. Nitekim ÖSO denilen sözde ılılmlı Arap örgütü de MİT tarafından son hızla silahlandırılıyor ve Türk hükümeti peşemergelerin Kobani'ye geçişinden önce ABD'ye bunların geçişini şart koştu!

Türk özel harp birliklerinin bir kolu olarak örgütlenen çetelere, Özgür ordu,EL-Nusra benzeri adlar da verilerek, kamufulaj yapılmış, Türk ordusunun silah depoları bunlara tahsis edilmiştir....

Bütün bunlar bize 1915-16 yıllarında yapılan Ermeni soykırımını hatırlatıyor. 24 Nisan 1915 tarihinde de ülkenin her yerinde yaşayan Ermenileri, Suriye çöllerine doğru yola çıkartıldı. Bugün IŞİD’in yaptığı katliamların  çok daha vahşileri, defalarca ve defalarca gerçekleştirildi. Ermeni kafileleri, devlet tarafından özel olarak kurulmuş, katil ve canilerden oluşan Teşkilat-ı Mahsusa birlikleri tarafından, daha yola çıkar çıkmaz katledilmeye başlandı. Sivil halk da yağma ve katil hareketlerine katıldı; Ermenilerin sahip olduğu her şey ellerinden alındı, bir kısmı din değiştirmeye zorlanarak köleleştirildi, kalanları, her türlü vahşet yöntemi kullanılarak öldürüldü. Sadece Ermeniler de değil, Anadolu’nun Sünni/Müslüman/Türk ulus-devlet konseptine uymayan, başta Rumlar, Pontoslular, Asuriler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler vd. olmak üzere bütün kadim halkları, geride hiçbir iz kalmamacasına yok edildi.

Bütün bunlar olurken, bu halkların el konulan servetleri, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen sınıfının temellerini teşkil etti. Çankaya köşkü bile, bir Ermeni ailesinin gasp edilen mülkü üzerine kuruldu. Devlet, kendisini soykırımın kanları üzerine inşa etti. Bu yüzden, Anadolu’nun kadim halklarına uygulanan soykırımlar yıllar boyunca tabu olarak kaldı, bu konuyu deşmeye çalışanlar en ağır cezalara çarptırıldı.
Türkiye devleti, başta Ermeni soykırımı olmak üzere, Anadolu’nun kadim halklarını soykırıma uğratan bir geleneğin bugünkü sürdürücüsü ve temsilcisidir.

Ermeni soykırımıyla yüzleşilmeden, maddi ve manevi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmadan, Türkiye devletinin IŞİD’e dur demesi mümkün değildir. IŞİD de bunun farkındadır, bundan güç ve destek almaktadır. Tıpkı vaktiyle Hitler’in “Ermenileri kim hatırlıyor ki, Yahudileri hatırlasınlar” demesi gibi.

 

 

 

Home