Kurdi    English  France  Türkce  Deutch  Hebru     

Ana Sayfa   -----  Home


TÜRK İSLAM DEVLETİNİN YENİ TRANSFORMASYONU KÜRT ESİRLİĞİNİ DAHA DA KATMERLEŞTİRİYOR.

Dinci Irkçı çetelerin bir koalisyonu olarak inşa edilen AKP, Erdoğan'ın öncülüğünde yeni bir dönüşüm kararı aldı!
Anadolu'nun yerli halklarını yok ederek ortaya çıkarılan TC, ağır çıkmazlar ve baskılar karşısında yeni bir dönüşüm yapma zorunluluğu duyuyor. Çeteler eliyle iş gören devlet geleneğinin sahipliğini üstlenen, Panislamist ve Pantürkist geleneği sürdürmeye karar veren AKP, rakip sermayeye kanunsuzca el koyarak, bu eylemini, öncüllerinin yaptığı gibi, “yerli, milli harekat” diye yutturdu!
Kemalistlerin Pantürkist ve Panislamist temellerinde yükselen AKP rejimi, etnik ve dinsel arındırma harekâtını sonuna kadar devam ettirmede kararlı!!
AKP, Kemalistlerin, 'tek dilli- tek dinli- tek bayraklı- tek ırklı' uzaylı ulus devlet projesinden de asla vaz geçmiyor..


Bu anlamda bütün Kürt yerleşimine sistematik saldırılar gerçekleştirilmeye hız verildi. Saldırı için bir “gerekçe” icat edilmesi hiç de zor değil; Medya'nın piskolojik desteğinde terör “hassasiyetler” her zaman olduğu gibi işe yarıyor, saldırıdan doğan tehcir ve katliamlar ise yapılan zulme karşı sessiz kalınmasını sağlıyor..
Sürgün, katliam ve yağmalarla süren bu son yıl içinde 600 binden fazla Kürt vatanından sürüldü, 100 binlerce Kürt ise vahşi Türk katliamlarından kaçabilmek için diğer Kürt parçalarına, Avrupa’ya göç etmeye devam ediyor..
Kürt halkını ve Kürdistan'ı ebetiyette kadar inkar etemede karar kılan barbar çeteler, hep kendileri iyi başkaları ise kötüdür. Bu, her zamanki Türk türü ırkçılıktır, bu aynı zamanda Türk tipi bir dinciliktir.

AKP'NİN KÜRT POLİTİKASI İÇERİK OLARAK İŞİD'İN KÜRT POLİTİKASINDAN FARKSIZDIR! TÜRKLER'İN KÜRT DÜŞMANLIĞI İŞİD KADAR TEHLİKELİDİR.


AKP rejimi Kürtlere Karşı Yürütülen Kirli Savaşı daha da katmerleştiriyor.
Türk tipi Başkanlık sistemi tabii ki Türk türü ırkçı, İŞİD gibi dinci bir Sultanlık ve Halifelik olacaktır. Kürt halkını yok etmek için Türk türü tiranlık sisteminin yeni bir revizyonudur bu....

Türkiye’de çeşitli yerlerden, Çeçenistan, Orta-Doğu,Orta Asya'dan getirilen İslami teröristler cirit atıyor. MİT bunlarla iç içe çalışıyor! Bu terör örgütlerinin hedefleri daima ve daima, AKP rejimine muhalefet edenler olmuştur. DEAŞ (İŞİD) hiç bir zaman hiç bir AKP'linin burnunu kanatmamıştır. Erdoğan'ın yalandan, 'DEAŞ bize karşıdır' demesi tümüyle köylü kurnazlığıdır.
TC, Türkçülük gerektiği yerde Türkçülük, Siyasi İslam gerektiği yerde çıkarlarını güvenceye almak için bu cani İslami teröristleri kullanıyor.

Erdoğan siyasi İslamın, İŞİD yıkıldığı an yerine geçecek yeni Halifesidir. Tek amacı da bir an önce bunun gerçekleştirilimesidir...


Erdoğan rejimi, İŞİD'ten boşalan yeri doldurmak için Orta-Doğu'da siyasi İslam terörizmi, tarikatlar, cematleri hızla örgütlüyor.
Kürtler ve diğer halklar yine eskisi gibi yok sayılacak ve “eşit-kardeş” yalanlarıyla oyalanıp yavaş yavaş yok edileceklerdir...Türk siyasi İslam’ı her kılıfa giren bir yalancılık ideolojiisidir.. Allah, vatan, Türklük, Araplık vs..adına hırsızlık, işkence ve zulüm, katliam ve yerli halkların vatanlarından sürgün edilmesi bunların ana karakterini oluşturuyor.


PANİSLAMİST PANTÜRKİST AKP REJİMİ NEDEN HALA BAŞARILI?


Kürt halkının düşmanları bu kadar başarılı ise, bunun ana nedeni, Kürt halkının birleşik bir önderliğe sahip olamamasıdır.
4 Parçada ki Kürt halkının kendi aralarındaki politik veya kişisel çıkar temelinde ki anlaşmazlıklarının ustaca kullanılması Kemalizm’nın olduğu gibi, AKP'nin de baş yöntemidir. Kandırılan ve birbirlerine kırdırılan aşiretler devletle suç ortaklığı temelinde Köy koruyucusu yapılmaya devam ediliyor..


Kürtlerin mallarını yağmalayan, kızlarına el koyan, PanTürkist, Panİslamist Cihatçılar, Türk devletinin paramiliter yapısının üyeleri olarak Kürt örgütlerine sızarak onları bir birine düşürmeye devam ediyorlar!
Kürtler büyük Hamleyi Yapamadı!


Ortadoğu'da Irak ve Suriye kargaşalığında Kürtler için uygun bir konjöktür oluştu; son yıllarda Kürtlerin büyük bir çoşku ve heyecanla yeni umut ve motivasyonlar yaratan Güney ve Batı-Kürdistan'da ki başarıları, Rojava direnişiyle Kürtler içinde oluşan büyük dayanışma ve artan ulusal duyarlılık, henüz bir ortak liderlik ve önderlik ile taçlanamadı!


Tüm Kürt siyasi çevrelerinin ve siyaset gündeminin değerlendirmesinden yola çıkarak Ulusal kongre ve ortak önderliğe ihtiyaç vardır. Tüm tarafların etrafında birleştiği, bütün Kürtler'e önderlik edecek ortak bir konseyin kurulması zorunluluktur..
Kürt'lerin ulusal çıkarlarının doğru bir şekilde ifade edilmesi için birleşik bir Kürt konseyinin kurulmasının şartları ortaya çıkmıştır.
 


TÜRK İSLAM DEVLETİNİN YENİ TRANSFORMASYONU KÜRT ESİRLİĞİNİ DAHA DA KATMERLEŞTİRİYOR.

Anadolu'nun yerli halklarını yok ederek ortaya çıkarılan TC, ağır çıkmazlar ve baskılar karşısında yeni bir dönüşüm yapma zorunluluğu duyuyor.   Devam:::


Egenekon, cemaat, diyanet, AKP diktatörü Erdoğancı paralel çetelerinin  Kürt düşmanı biçimleridir .


Kemalist hareket ve Sevr


Türk devletinin sonu geliyor


İSTER BEYAZ, İSTER SİYAH, İSTER YEŞİL TC OLSUN. ÖZÜNDE AYNIDIRLAR

Beyaz Türkler Kemalistler, CHP, Yeşil Türkler Erdoğancılar vb, kara Türkler MHP ve İŞİD ve benzerlerinden oluşur. Atışmalarına bakmayın, bunlar birbirleriyle kardeştir. Kürtler bunlarla kardeş değildir.    Devam     >>>


KÜRDİSTAN DEVLETİ KURULMAK ZORUNDADIR!

Yaklaşık 100 yıl önce, Türk ve Araplar için çizilen şimdiki sınırlar yapay ve çağ dışıdır!

Çağın gerisinde kalan şimdiki Ortadoğu haritası, yeni dünya düzenine göre dizayn olmak mecburiyetindedir. Kürtlerin toprakları kendilerine geri verilmediği müddetçe barış mümkün değildir. Devamı ...


 

 

 

Home