Kurdi    English  France  Türkce  Deutch  Hebru     

Ana Sayfa   -----  Home


PAN İSLAMİST ERDOĞAN KLİĞİ KÜRTLER İÇİN YENİ BİR ŞEY SUNMUYOR!
 

Kürt sorununun çözümünü Erdoğan’dan beklemek büyük hatadır. TC devletini ele geçiren Erdoğan kliği, Kürt politikasını Türklük ve İslamlık lehine devam ettirerecektir. Politik savaş aygıtlarının en organize ve karmaşık biçimini temsil eden devletlerin, bütün savaş aygıtları gibi, esasen politik taktik ve manevralardan başka bir şey olmadıklarını söyleyebiliriz. Devletler, çıkarları gerektirdiği an, ileriye, geriye, sağa, sola, yukarıya, aşağıya doğru çeşitli taktik manevralar yaparak kendi durumlarını sağlama almaya çalışırlar. Bu yüzden de devletlerden “doğru”yu söylemelerini beklemek safdillik olur. Devlet bir şey söylediğinde, söylediği şeyin içeriğinden çok, bunu hangi taktik amaçlarla yaptığına bakmak gerekir.

Erdoğan'ın yeni TC devleti yeni bir diktatörlük türüdür. Türkiye’de demokrasi ve Kürt haklarıyla ilgili ciddi bir gelişme yok. Bu devlet, veliaht cinayetleri de dâhil olmak üzere, cinayetler, mezhepsel, ırksal, bölgesel katliamlar ve soykırımlar üzerine inşa edilmiştir; Türk devletinin, Şeh Sait, Dersim, Koçgiri ve Zilan katliamı veya soykırımı başta olmak üzere üzerinde oturmakta olduğu katliamlardan ve soykırımlardan pişman olması asla söz konusu olamaz. Ama bugünkü dünya koşullarında bu politikayı doğrudan doğruya savunmak da mümkün değildir ve bunu bu şekilde savunmaya kalkışmak doğrudan doğruya devletin varlığına zarar verir. Bu yüzden, duruma göre bir orta yol tutturulmaya çalışılmıştır. İlk başta tam inkâr politikası ileri sürülmüş, fakat apaçık gerçekler karşısında direnmek mümkün olmamıştır.

TC tarihi Kürtlerin kırımı tarihidir...Kadim Anadolu halklarının kadın-erkek, çoluk-çocuk, yaşlı-genç demeden topraklarından sürülmesini, mallarına mülklerine el konmasının tarihidir.

Kürt şehirlerine, başka yerlerden getirtilen göçmenler yerleştirilmiş, Kürtlerin herşeyi yasaklanmış, 8 milyon Kürt asimile edilmiştir. Şimdi yalandan açılım barış süreci yalanları ortaya atılmış, dünya kamuoyunun Türk devleti üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik bir geri çekiliş manevrasıdır.

Kürtçe hala yasak ve Kürtçe eğitim okullarda verilmiyor.

Fakat artık günümüzde hem ideolojik, siyasi hem de askeri anlamda büyük paradigma değişiklikleri oluyor. Buradaki en büyük değişim ise IŞİD’in gelmesi oldu. Pan- Türkizm, pan- Arabizm ve yerel ideolojiler kayboldu, yerini radikal İslam‘a bıraktı. Artık Ortadoğu’da her şey değişti... Bu durumda Kürt halkı da kendi haklarını geri istiyor.

 

Home