Ana Sayfa   -----  Home


KERKÜK'ÜN KİMLİĞİ KÜRDİSTANİ'DİR VE HİÇ KİMSE TAVİZ BEKLEMESİN


PNA-Sayın Mesut Barzani'nin yapmış olduğu konuşmada uzun uzun neden çekilmesi gerektiğini anlattı ancak delegeler aday olmasında ısrarcı oldu. Başkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Self Determinasyon hakkını savundu ve tüm ulusların en doğal hakkı olduğunu belirtti. Kerkük konusunda, koparılmış bölgeler de tek hükümran olmak gibi bir niyetleri olmadığnıı ve Arab-Türkmen kadeşlerimizle yönetimi paylaşacaklarını acak Kerkük'ün Kürdistani olan kimliği konusunda taviz olmayacağını ve bu konunun tartışma konusu bile yapılamacağını belirtti.


Başkan Barzani'nin yeniden seçilmesi sırasında yaptığı konuşma:

Sayın ve sevgili arkadaşlar ve aziz kardeşlerim

Bana verdiğiniz bu güven oyu için en içten ve en sıcak teşekkürlerimi siz değerli arkadaşlarıma sunuyorum. Büyük bir anlam taşıyor ve benim için büyük bir şereftir ve sadece benim için değil bu Partiye üye olan herkes için büyük bir şereftir.Çünkü bu parti şehitliğin, fedakarlığın, mertliğin , mücadelenin, vatanseriliğin ve kahramanlığın; bu parti Ölümsüz Barzani'nin partisidir.(bu sırada tüm delegeler ayağa kalkarak alkışlarla slogan atmaya başladı.pna) Partililiği halka ve millete hizmet için bir görev olarak görmeliyiz, yaşamak için bir araç(kendi şahsi çıkarları için) olarak değil. Bu parti'nin üyeleri ve kadrolarının yaşam standartları nekadar yüksek ve huzurlu olursa bu bizim için onurdur, ancak yine tekrarlıyorum Partililik milletimize ve vatana hizmet etmek için bir araç olmalı. Benim için büyük bir şefretir ki sizler bana güven oyu veriyorsunuz; ancak beni en çok mutlu eden şey partimizin 13. Kongresinin büyük bir başarı ve görkemle başlamasıdır ve sona doğru ilerlemektedir. Bu kongrede beni en çok mutlu eden şey delege seçimlerinin daha önce ki kongrelere hiç benzememesi ve çok farklı oluşudur. Gerçekten benim gördüğüm seçilen delegerin seçimin de akraba ilişkileri,aşiretçilik ve bölgeciliğin etkisi yoktu. Delegelerin büyük çoğunluğu partlilik prensipleri açısından değerli ve umut verenlerdir. Bu beni memnun eden bir durumdur. Beni memnun eden diğer bir şeyse Kongre öncesi Komitelerin yürüttüğü tartışmlardı ki benim duyduğum kadarı ile gerçekten çok çok hoşnut oldum. Komitelerin tartışma sevyesine baktığım da gençlerimizin ulaştıkları sevyeyi gördüm ki bazıları Parti'de genç sayısının az olduğunu belirtiyordu. Bu kadar değerli, kültürlü ve bilgili gençlerimiz var Allahtan daha ne istiyoruz. Gerçekten bu gençlerin yürüttüğü tartışmaları dinlemek için daha fazla zamanım olsun isterdim ama dinlediğim kadarı beni gerçekten dünyalar dolusu mutlu etti ve umut aşıladı.

PARTİ FEDAKAR VE İNANÇLI BİR YÖNETİM İLE BÜYÜK BİR KİTLEYE SAHİP

Her daim, Parti büyük bir kitleye ve inaçlı, fedakar ve çalışkan bir yönetime sahip olmuştur. Ancak bizim orta sevyede ki kadrolar konusunda büyük bir yanlışımız vardı. Bu sefer bu yanlışlığın çok iyi görüldüğü ve çözüme kavuşturulduğunu görüyorum ve bu umutlandırmıştır. Bunun yanın da büyük Kongre'nin hazırlığın da çalışanlar, salonu hazırlayan,organizeyi yapan ve Kongrenin örgütlenmesini yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kongre hazırlık Komitesine teşekkür ediyorum, gereçekten işlerini iyi yapmış ve bu hazırlıklara katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partlilik aşkla ve disiplinle olur ve biz de aşkla ve disiplinle yapmalıyız. Ben size iki örnek anlatacağım: Parti kadrolarında ki bağlılık; Zamanın da Parti nasıl Parti oldu? İlk olarak zamanın da Parti'nin bazı kadroları Hewler ovasın da halkı Partili yapmak için çalışıyorlardı. Her biri bir köyden gelmişti ve şehir de birbirin den habersiz dağılmış çalışma yürütüyorlardı. Her birimiz bir yerde birbirmizden habersiz, her birimiz br köyde örgütleme yürütemeyiz bumudur partcilik. İkinci örnek; bir gün Şehit Hamit Balasi Polüt Büro'nun temsilcisi olarak Ölsüz Barzani'nin yanına gider , ki Şehit Hamit'in kod ismi Mêrûle idi. Sayın Barzani'nin huzurana çıktığın da bir kaç kişi daha varmış Ölümsüz Barzani ile beraber. Oda(Ölümsüz Barzani) (kake)adın nedir? Cevaben adım Mêrûle, nerelisin? Cevaben, Kürdistanlıyım, Ölümsüz Barzani der tamam da Kürdistan çok büyük bir yer hangi şehirden veya hangi bölgedensin? Cevaben, kurban Kürdistan'ın hepsi birdir ve hiç bir fark yoktur ve ben Kürdistanlıyım. Ölümsüz Barzani'nin tüm ısrarlarına rağmen ne kendi adını neden nereli olduğunu söylememiş. Mêrûle dışarı çıktan sonra şöyle demiş, Barzani benim Partiye ne kadar bağlı olduğumu görmek için deniyor, yoksa benim adımı ve nereli olduğumu bilmemesi ihtimal dahilin de bile olamaz demiş. Ancak Mêrûle yanılıyordu onun adını(gerçek) ve nereli olduğunu (Ölümsüz Barzani) gerçekten bilmiyordu. Burdan net bir şekilde anlaşılıyor ki Parti büyük zorluklar ve tahlikelerle bu güne gelmiştir ki gerçek isim önder'den bile gizleniyordu ve kadro önderi de sorsa adını açıklamıyordu.

KÖKLÜ BİR PARTİYİZ

Halkımızın yürüttüğü mücadele, zahmet çetin ve büyük kurbanlarla sürüyordu. Hiç bir zaman sorumluluktan kaçmamıştır ve kaçmayacaktır. Parti yenilgiler de görmüştür ve büyük zaferlere de ulaşmıştır. Eğer büyük darbeler yemiş olan bu Parti, felaketlere uğramış olan bu halkın için de ve vatana kök salmış olmasaydı, bir daha baş kaldıramazdı. Ancak dünyada bu Partiyi ortadan kaldıracak bir gücün olmadığı ıspatlanmıştır.

O günü gördük, Iraklı bir çok partili ve siyasi önder Kongrenin ilk günü katılım gösterdiler ve ben bir daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu onların Kürdistan Bölgesine verdikleri değeri ve Parti'nin ağırlığını göstermektedir. O gün uzun bir konuşma yaptım ve Partimizin tutumu ile siyasi duruşunu herkese göstermek istedim. Kendi Kaderini belirme hakkından bahsettim.

Konuştuğumuz gibi partmizin daha önce ki tüm Kongrelerin de tartışılmış ve karara bağlanmıştır. Bu durumu şovenistler tekrardan Kürt halkına, Partimize ve şahsıma saldıra bilmek için kullandılar yeni bir şeymiş gibi. Onların amacı Irak'ı büyük bir krizden kurtaran yol haritasına gölge düşürmek ve yarattığı büyük etkiyi azaltmaktır.

Açıklamayı bağımsızlık istiyoruz gibi yansıttılar. Ben onlar için açıklayacağım eger o şovenistler dinlerlerse. Öncelikli olarak biz bir ulusuz ve kürdistanlıyız. Yüce Allah bizi böyle yaratmış ve bu hakkı bize vermiştir. Bir çok kişi ile farklı düşünüyor olabiliriz, bizim hakkımızı verisin diyorlar ama ben diyorum ki, bir devlet veya bir kesim senin haklarını gasp etmiş olabilir ve bu hak verilecek bir hak değildir.

Iraklılar şunu anlamalı, hakkınızı zorla elinizden almış olabilirler ancak bu onların mülkü değildir. Bu senin hakkın ve malındır. Ben şu görüşü kabul etmiyorum "benim hakkımı ver" çünkü bizim hakkımız(yaratılıştan) verilmştir ve bu hakkı Allah bize vermiştir.

KENDİ KADERİNİ BELİRLEME HAKKI HER ULUSUN EN DOĞAL HAKKIDIR

Kendi kaderini belirleme hakkı tüm ulusların en doğal hakkıdır. Benim meselem bu hakkın nasıl uygulanacağıdır. Ben her zaman söyledim ve şimdi de söylüyorum bir ulus olarak bu bizim doğal bir hakkımızdır. Bölge'de ki diğer tüm uluslar gibi bizim de kendi kaderimizi belirleme hakkımız vardır. Ancak Kürdistan Parlementosu bu konuyu bir şarta bağlamıştır ki oda Irak'ın Federal ve Demokratik kalmasıdır. Bizler de bu Irak çerçevesin de kalacağız ve rolümüzü oynayacağız.

Şu esasla bizler yeni ırakı kurulmasına çok ciddi bir şekilde katıldık. Irak anayasında kimlik tanımlaması yapılmıştır.Anayasının giriş bölümün de Federal Irak birliği yer almaktadır ve bu anayasa bağlı kalmak paçalanmamanın şartıdır. Biz ve Iraklı başka bir parti veya siyasi şahsiyet arasında birinini anlamama ve sorun da ola bilir; eğer bu durum diyalog ile çözülürse bu çok doğal bir şeydir.

Ancak eğer önyargılı veya önceden karar alınmışsa artık birbirini anlamanın yolu kapanmış demektir ve benim Şii olsun veya Sunni olsun o Arab kardeşlerime mesajım dostlarımız, ortaklarımız mı veya bazıları bizi yanlış mı anladı?

Bizler geniş katılımlı Federal Irak ve Demokratik Irak'a bağlıyız, ancak biz tek bir gün bile şovenislerin hükmü altın da bu Irak'ta yaşamayı kabul etmiyoruz.
Bazıları o gün(Kongrenin birinci günü) Irak bayrağı yokmuş, içlerinde ki nefret okadar büyümüş ki bayrağı bile görememişler.
Yoksa buyrun bakın bu salonda kaç tane Irak bayrağı var. Sayalım bir iki üç.. birde o uzun uzun Irak marşı da çalındı, kongrede bir yanlışlık varsa programındadır çünkü kendileride söyledir bu nedir bu kadar uzundur. Bunların hepsi Iraka olan bağlılığımızın göstergesidir.

Yine tekrarıyorum Demokratik Federal Irak, Şovenist ve Diktatörlerin yönetimin de olan ırak asla değil. Şovenisler bizim sunduğumuz yol haritasına etki edemezler. Arab güçleri arasında Şii veya Sünni olsun ortaklığımız vardır ve güçlüdür.

Bir çoğuda durumu yanlış değerlendirmiş ve şunda düzeltmeye çalışıyorlar. Bu durumdan gocunanların sayısı azdı ve diyorlar ki, Kürtler ayrılmak istiyorlarsa hiç durmasınlar ve gitsinler çünkü Irak bizim vatanımızdır.KÜRTLERİN BİRLİĞİ VE EVİMİZİN KORUNMASI

Bizler Kürtlerin evini korumalı ve birlik içinde tutmalıyız, ancak bu hepimizn aynı parti üyesi olmamızı gerektirmiyor. Ancak bir şart var hepimiz ulusal konularda birlik içinde tek ses olmalıyız. Memnuniyetle belirtiyorum bu anlamda bir sevyeye ulaşmayı başarmışız. Yaşadığımız bazı sorunlar ve eksiklikler var.

Ancak, bugünden sonra Parti daha açık ve yapıcı olmak zorundadır diğer partilerle ilişkilerinde. PDK ve YNK arasında ki stratejik ortaklık Kürt halkının hizmetindedir ve bu bizim açımızdan çok önemlidir.

Kongreye davet etme noktasında bir eksiklik söz konusu olmuştur ve bazı partilere davet ulaşmamış, ben burdan davet edilmeyen Partilerden özür diliyorum. Bu yanlışlığın düzeltilmesi zorunludur, çünkü tüm partilerin kongremizde hazır bulunmasını istiyorduk.

KEKRÜK KİMLİĞİ ÜZERİNDE TAVİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Koparılmış bölgeler konusunda biz 140. Maddeye bağlıyız, çünkü anayasal bir maddedir ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Biz bu konuda açığız o gün de söyledim, Koparılmış bölgerler Kerkük dahil Kürdistan Bölgesine bağlandığında iktidarı kimseyle paylaşmayacağımızıdan korkanlar için söylüyorum bizim böyle bir düşüncemiz ve hatta böyle bir hayalimiz bile yok.

Arablar ve Türkmenler konusunda çok daha açık olacağız. Çünkü hepimiz Iraklıyız ve kardeşiz bu nedenle o bölgeleri birlikte yönetmeliyiz. Ancak yine söylüyorum Kerkük'ün kimliğinin tartışılmasını bile kabul etmiyoruz ve hiç kimse bunu yapamaz.

Size bir örnek getirecem bu konuda 2 yıl önce Irak Parlementosun da bir grup Kerkük üzerinde büyük bir planın hazırlığı içindeydiler. Ben Bağdat'a gittim ve 6-7 gün kaldım diğer itifak güçleri ile Allahin da yardımıyla boşa çıkarmayı başardık.

Eve döndüğüm de benim bir torunum var 5 yaşında Masrur'un oğlu yolumu kesti ve dedi : Baba Kerkük bizimdir ve hiç kimseye verme. Ona dedim, oğlum vallahi büyük deden Kerkük için çalıştı ve başını verdi bu yolda, deden ve baban da çalışıyor. Umutu ediyorum sen bizim için alırsın çünkü biz bu kadarını başara bildik dedim.

ARKADAŞLAR BENİ MAZUR GÖRÜN( Barzani çekilmek istiyor)

Arkadaşlar şimdi değineceğim konuda beni mazur görmenizi istiyorum. Allah şehidimdir şimdi Kürdistan Demokrat Parti'nin Başkanlığı için bir çok kişinin kendini aday göstermesini isterdim ki bende başkasına oy vereyim Başkanlık için.(bu sırada salon da büyük bir uyğultu kopoyor ve slogan atılıyor. Kürtlerin öncüsü partidir Başkanımız Barzani'dir pna)

Arkadaşlar... değerli kadeşlerim hayatın bir kanunudur herkesin bir sonu vardır. Ben herkesin mantıklı davranmasını istiyorum duygusal yaklaşmayın bu meselaye. Her insan sonuçta sonla buluşmak zorundadır. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın bir gün ya öldürülür veya ölür. İnsan ne kadar güçlü ve atik olursa olsun bir gün yaşlanıyor ve iki adım atmaya bile takati olmuyor.

Çok Çok iyi bir durum başı dik ve onurlu bir davranıştır ki özelliklede ben öyle bir dönem de Allaha Emaney Olun demeliyim ki( salonda ki herkes ayakta ve Barzani dakikalarca duruyor ve defalarca sessizlik çağrısında buluyor ancak tüm salon tek bir ağız Başkanımız Barzani diyor. PNA) hiç olmazsa bir kesim hayır gitmeni kabul etmiyoruz, kalmanı istiyoruz demeli yani o duruma gelmemeli ki insanlar bu ne zaman bırakıp gidecek bundan kurtulacağız desin . Güzelikle ayrılmaktan daha güzel ne olabilir ki.

BEN BÜYÜK AŞK VE SEVDA İLE PEŞMERGE OLDUM

Ben 20.05.1962 tarinde peşmerge oldum. Allah şahidimdir bu günleri göreceğimi hayal bile etmedim. Ben aşk ve sevda ile peşmerge oldum. Peşmergeliğe aşıktım ben. Ancak bugünlerin bir gün geleceğine tüm yüreğimle inanıyordum ama bugünleri görebileceğime inanmıyordum. Şuanda da bugünlerden daha güzel ve çok ilerde olan günlerin geleceğine inancım tamdır.

Ancak bilmiyorum o günleride görecekmiyim yoksa torunlarımız mı görecek. Ben şaunda da Allaha şükrediyor ve sizlere teşekkür ediyorum elde edilen bu kazanımlar için, ulaşılan bu başarılar için. Siz değerli Kürt halkının Mela Mustafa'dan ve Kak İdristen taleb ettiğiniz bir çok şeyin elde edilmesi sırasında sizinle olabildim.

Şimdi de sizden rica ediyorum bana verdiğiz bu sorumluluk(Başkanlık) nedeni ile beni mazur görün, Allah şahidimdir bunu içten ve tüm yüreğimle söylüyorum beni affedin.( salonda tansiyon yükseliyor. Barzani çekilme konusunda ısrar ediyor.pna)

ŞEHİTLERE MÜTEŞEKKİRİZ

Yüce Allaha, Şehitlerimize,Şehit ailerine, mücadeleci olan sizlere, sizden öncekilere de, dedelerinize, ve atalarınıza sanıyorum büyük çoğunluğunuz şehit çocuklarısınız, şehit torunlarısınız, şehitleri bacıları, şehit kızları ve şehit annelerisiniz.

Bu parti Allahın nimeti ve onların dökülen kanlarının ürünüdür. Yüce Allaha müteşekkiriz ki bize ahlak sahibi, kahraman, vatansever ve şehitlerini sahiplenen bir parti bağışladığı için.

Çok zaman üzülüyorum ki bir kadro ve bir yetkilinin üzerinden bu parti hakkında bazı yargılara varılmasına , mümkündür ki onlar(kadro veya yetkili) bu partiyi tam anlamadan bazı adımlar atımış olabilirler. Bizim açımızan da bakarsak ben Başkan olayım diye kimse beni özel olarak eğitmedi. Sizlere dediğim gibi ben okulda eğitim gördüm ki adi Barzani yoludur. Şunu açıkça söyliyeyim ben şunu söylemiyorum başında kırmızı puşi olan veya Barzan bölgesinde olan her kes Barzani'dir.

Barzani bir ideolojidir, bir yoldur, Barzani mertlik ve Kürtçülüktür. Bizler öyle bir okulun öğrencileriyiz adı Barzani'dir ki Şeyh Abdulselam 1903'te İngilizler'den Bağımsız Kürdistanı taleb etmiştir.

Büyüğümüz Şeyh Ahmet Barzani 12 yıl zından da eli ayakları zincirli idam gününü bekledi ama asla ve asla af istemek için Irak Başkanlığına bir mektup yazmaya tenezül etmedi .

Barzan Bölgesin de 12 genç kırmızı puşi bağladıkları için idam edildiler, çünkü o zamanlar Barzan'da Kürt geleneksel kıyafetleri yasaktı.

BEN MELA MUSTAFA'NIN YANINDA BÜYÜDÜM

Ben Mela Mustafa'nın yanında büyüdüm , ben şunu biliyorum ve Allahta şahidimdir. Bizim amacımız başıdik ve onurlu olmaktı ama Başkan olmak değildi. Bu düşüncelerimi size anlamak istedim çünkü bunlar benim inandıklarım ve savunduklarımdır. Ben her daim sizin kardeşiniz ve hizmetkarınız olacağım. Her yerde ve her konumda ben o Mesut olacağım ki peşmergey di ve sizin güveninize laik olmayı başarmıştı.

ŞİMDİ BENİM AYRILAMAMA İZİN VERCEKMİSİNİZ İZNİNİZİ İSTİYORUM

Sonuç olarak, umut ediyorum birbirimize Allaha emanet ol diyelim. Yani şu noktaya ulaşsın istemiyorum, bu adam ne zaman gidecek ve biz kurtulacağız, yani bıkkınlık yartacak noktaya gelmiyelim, her şey zamanın da bitmeli. İstediğiz her an ben ayrılırım eminolun benden kolay hiç kimse yok yerek ki siz isteyim Allaha emanet olun demeye hep hazırım.(salon ayakta ve sloganlar yükseliyor. Barzani dakikalarca bekliyor konuşmak için.pna)

Tamam madem benim ayrılmama izin vermiyorsunuz ben bir konuya daha Parti'nin ve bizim ailenin düşmanı olanlara değinmek istiyorum. Şununla kendilerini tesesli ediyorlar Parti içinde ve aile içinde sorunlar varmış. Biz büyük bir aileyiz ki büyük çoğunluk Barzani ailesi diyor. Bizim ailede sadece bine yakın erkek var. Eğer amaç bizim aileden Şeyh Abdulselam, Şehy Ahmet ve Mela Mustafa'nın mücadelesi ve direnişi ise çamur atılmak istenen, işte biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.

Eğer Barzani üzerine bir yargıya varırken, bize bakarak bunu yapıyorsanız sizden rica ediyorum böyle bir hataya düşmeyin. Biz büyük bir aile olmakla beraber, diğer tüm Kürt aileleri gibi içimiz de iyi olan ve kötü olanlarda olabilir ve doğal bir şeydir.

Eğer aile fertlerinin sayısı çok fazlaysa bunların hepsinin aynı olmasını beklemek hatadır.Ancak Barzani yolu(ideoloji) Şeyh Abdulselam, Şeyh Ahmet ve Mela Mustafa'nın yoludur. Sizden taleb ve rica ediyorum Barzani'ye ve Barzani Yoluna(ideoloji) bu zülümde bulunmayın. Bize karşı olanlar çok ,hoşnutlarmış,güya bizim aile içi sorunlarımız varmış. Bir kere şunu belirteyim sorun ve problem var diyebilecek sevyede hiç bir şey yok. Bu gayet normal bir şey misal bugün bazı konularda Neçirvan kırmızı kartı(Hayır) kaldıryordu, ben beyaz kartı(Evet) kaldırıyordum yani çok doğal bir şey. Yani bu bizim aramızda sorun olduğunu mu gösteriyor?

Yani bazı zamanlar olmuş Polit Büromuz bazı kararlar almış Allah şahidimdir ben o kararlara karşıydım ama sonuçta alınan karara göre hareket etmiş ve uygulamaya koymuşuz. Bu farklılıklar Parti içinde kopmalara neden olcak sevyede hiç olmadı ve allaha şükür bizde birlik var. Şunu da belirtteyim 2003 yılından sonra yani rejimin yıkılması ile rejimin güvenlik ve istihbarat araşivlerin de olan bir çok belge elimize geç ti ve Allaha şükür bizim üstdezey hiç bir yetkilimiz ve orta dereceli hiç kadromuzun rejimle ilişkisini gösteren bir belge yoktu.

İDRİSLE KARDEŞLİĞİMİZ KÜRTLÜK VE İNANÇ ESASLIYDI

Hepiniz biliyorusunuz ki benim İdrisle olan ilişkim yoldaşlık üzerineydi yani biz sadece Mela Mustafa'nın oğulları değildik. Bizim kardeşlimiz Kürtlüğün ve inancın kardeşliğiydi. Bizim çocuklarımız öyle eğitilmediler, yani bir gün İdrisin oğluna silah uzatıldığında kenara çekilsin veya benim oğluma silah uzatıldığında İdrisin oğlu kenara çekilsin.

Yani kimse ellerini ovuşturmasın ve gönlünü hoş tutmasın. Ben bir dergide okudum Neçirvan bir anıdan bahsediyor.Rahmetliye(Kak İdris) demiş yok ben amcam la gidecem, Rahmetli de, birliyorum ben sadece isim olarak senin babanım. Masrur'da bir işi olduğunda bana demezdi gider amcasına söylerdi. Benim bu açıdan içim rahat artık düşmanlarımız da kendi kanlarını içsinler çünkü o günü asla ve asla göremiyecekler.

BEN NEÇİRVAN BAZRANİ'Yİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ADAY GÖSTERİYORUM

Parti işleri düzenli ve zamanında yapıla bilsin diye ki biliyorusunuz benim başka bir görevim daha var. Kürdistan Bölge Başkanlığı ve bunun yanın da tüzüğümüz de Başkan Yardımcısının da seçilmesi gerektiği yer alıyor. Ben Neçirvanı Kak İdirisin oğlunu Başkan Yardımcılığına aday gösteriyorum. Hem bana hem de size yardımcı olması için ve aynı zamanda düşmanlarımızın keyiflerini kaçırmak için.

Hepinize sonsuz şekkürlerimi sonuyorum herdaim başarılı olmanız dileğiyle.

 

     

 
Tema

KÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir.

BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR. 

Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki, bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap - Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.
  
Makaleye giriş >>>

Home