Muzik

 Linkler

 Duyurular

 Arsiv

 
KÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir. BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR.

Irak denen uyduruk ülkenin şu ya da bu şekilde yıkılmasıyla şimdi bu şans Kürtler'in kapısına geldi. Türk devleti Saddam ve diğer halk düşmanı rejimlerin önemli destekçilerinden biri idi. Binanın bu direği yıkıldı. Şimdi TC,  ABD ve Avrupa'dan gerekli desteği kaybetme noktasındadır. O halde Kürt devletinin önündeki en büyük engeller teker teker yıkılıyor ve bağımsız Kürdistan bir realite oluyor.

Türkiye'de yaşayıp da kendini Türk olarak görmeyen, haklarının gaspedildigini düşünen her insan burada hürriyetine kavuşacaktir. Irak ve Türkiye devletleri haklı temelde kurulmadilar; bolşevik devrimi,Ingiltere ve Fransadaki karsikliklar aceleden bu türden devletlerin kurulmasini sağlamada ana faktor oldu, Sovyet tehlikesi karşısında korkan Avrupali güçler bu türden saçma devletlere yeşil ışık yakarak geri çekildiler, zaten fazla zamanlarıda kalmamıştı, kendi metropollerinde işçi isyanları başlamıştı, ama şimdi zaman değişti: bunları kuranlar hatalarını artık görmelidir ve bu yanlışlığın faturasını bugün olduğu gibi, başta Kürd halkı olmak üzere Ermeni,  Rum ve Asuri halklarına ödettirmekten vaz geçmelidirler. Bu sorumluların, faturanın bir bölümünü de olsa ödemekten çekinmeleri bölgedeki barbarları cesaretlendiriyor. Kürtler, Rumlar, Ermeniler ve Yezidilier, Türkler anadoluya girmeden önce buradaydı. Burası bu halklarin vatanıdır ve adalet tekrar sağlanmalıdır. Kardeşlik yalanlarını devam ettirmenin bir sonucu yoktur,  kardeşlik, eşitlik bumudur? Buna hangi Kürd inanacaktır?  Akla gelen ilk şey, madem yanlış kuruldular, o zaman hazırda biri yıkılmış ve diğerleri de sallanırken, müteffik devletler de  bu yörede söz sahibi olduklarina göre, bu ülkedlerde yaşayan halkların kan emici diktatörlüklerin kahredici pençelerinden kurtulmaları için bir an önce  harekete geçmeleri gerekir.

 Evet, hazır herkes bu yanlışlığı görüp kabul ettiğine göre, bir defa daha milyonların ölümüne neden olacak yeni bir yanlışlığa düşmemek için, sadece Kürdistan sorunun rehini durumuna düşmüş başta Türkiye olmak üzere, Irak, İran ve Suriye’yi ikna etmenin bir yolunu bularak, Demokratik Federal Kürdistan devleti kurulmalı ve böylece, başta İngiltere olmak üzere, bugüne kadar bu tarihi günahı omuzlarında taşıyan ülkeler, geç de olsa hatalarını düzeltmelidirler. ABD’nin bu konuda eli açıktır, zira bu ülke Lozan Antlaşması’nı onaylamadan, kongreden geri çevirmiştir. Bu nedenle, Lozan’a karşı bir sorumluluğu yoktur. Bir bakıma operasyon, günahkar ülkelerin bu günahtan arınmalarının, Kurdistan'da yaşayan halklara karşı tarihi bir sorumluluktan kurtulmanın imkanını sunmaktadır. 

Kürd aptal değildir, Osmanlıyı yıkıp cumhuriyeti kurmakla haklı olarak övünenler akıllarının bir köşesinde hala fetihçiliği, işgalciliği karasevda gibi barındırdığını gören Kurd hangi partinize inanacaktir? Kürt meselesine Musul kerkük sevdalari ile baslayan TC devletinin tehlikeden baska bir sey olmadığını anlayamayan insan kalmadi....Kürdistan terörist yatağıdır. Kurdler ve Ermeniler teröristtir, pistir, böcektir. vesaire.. bu bakış türkiye'de kürtlere yapilan tek muamele degilmidir? Güneyde bağımsız Kürdistan devlet olma şansını eline almak üzereyken, Türk Müslüman mafia militer güçleri tarafından engellenmek istenmektedir. Bağımsız Kürdistan devleti İslamcı Türk militer devleti tarafından kesintiye uğratılmak istenmektedir, kasım ayında beyaz sarayda ki, toplantıda faşist İslamcı Erdoğan ve generaller ile kapalı kapılar arkasında görüşmeler sonuncu, bağımsız Kürdistan devleti poltikası değişikliğe uğratılarak geri adım atılmak istenmektedir..
Anadolu tarihinin  mirasçılarından  olan bizler neden kendimizde harakete geçecek özgüveni bulamıyoruz. Gerçekten bu dönemi doğru değerlendirip sağlam bir strateji belirlersek Kürdistan'ın geleceği için gerekli kırılma noktası oluşturmuş olur ve gelecek Kürdistan için daha aydınlık ve Kürdistan Ulusal Mirası'nın geleceğe ve tabii ki sonsuzluğa taşınması, geliştirilmesi daha garantili bir zeminde gerçekleşir. Kürtler ellerindeki en büyük kolaylılardan biri olan uluslararasi politik  nimetlerinden yeterince faydalanmıyor? Şartlar Kürtler açısından en elverişli pozisyonu sağlıyor. ABD ve AB Kürtlerin harekete geçmesini bekliyor. Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.

Bugünler de Kürt Ulusu içimde Kürdistan Bağımsızlığı duyarlılğı daha iyi bir noktaya gelmiş durumdadir. Yapilacak olan yüzbinlerce şehid ve onlarca yıllık mücadelenin ardından Güney Kürdistan elde edilen tarihi kazanımlar tüm Kürt Ulusunun kazanımlarıdır. Kürdistan Parlementosu, Kürdistan Hükümeti ve Kürdistan Federe Devleti hepimizindir ve sahip çıkılmalıyiz, bu ilk adimdir, Irak devletinin çöküşü yakındır ve bu cografyada İLK KÜRDISTAN DEVLETİ kurulacaktır..  Özgür Kürdistan'daki en önemli sorun Kerkük sorunudur. Kürdistan için tarihi öenm taşıyan ve bir Kürt şehri olan Kerkük için Kürdistan'ın diğer parçalarında ve Dünyada diplomatik faaliyetlet yürütmeliyiz. Kuzey Kürdistan için Kuzey Kurdistan Ulusal Konseyi, oluşacak muhataplık kurumunun resmi ifadesi olabilir. Böyle bir oluşuma en azından bir Hazırlık Komitesi oluşturarak başlamak ve kamuoyuna deklere etmek yerindedir. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere değişik coğrafyalarda bulunan çok sayıda değerli Kürt aydını, siyasetçisi, hukukçusu, sanatçısı ve şahsiyeti böyle bir çalışmada yer almaya layık ve görevlidir. Oluşacak Konseyin en az 150 kişi olması ve yüzü aşacak bir bileşime varması hedeflenebilir. Zamanı rahat kullanma gibi bir lüksümüzün olmadığı düşünülürse. Ayrıca bütün ulusal Kürt örgütleri güçlerini birleştirmelidirler. Artık particilikle, gurupculuk ve Turk ve Araplarla  kardeşlik ninileri ile  kaybedecek zaman yoktur. Demeokratik Arap ve Turk cumhuriyetleri, Araplar ve Turklerle federal yapılanmalar mümkün değildir: tarih bunu yüz yıllar boyunca ispatlamıştır. Araplar ve Türklerle eşitlik  diye bir şey tabiata aykırıdır. Bu insanlarında zaten böyle bir dertleri yoktur.
Kürtler bölgede 35 milyonluk nüfusa sahip bir ulus. Kürt gerçeğinin ve kimliğinin reddi, görüldüğü gibi bu sorunu çözmeye yetmiyor. Kürtlerin Araplaştırılması, İranlılaştırılması veya Türkleştirilmesi, başarılı olmadı ve olmayacaktır. Kürt kimliğinin yok olması sağlanamadığı için tek çözüm soykırımlar olmaya başladı.  Bağımsız bir yapı, Kürtlerin en doğal hakkı. Kürtler bağımsız olma hakkına sahiptir, bu hak tabiidir. Türkler, İranlılar ve Araplarla, bunu konuşmak mümkün değidir: onlar ölüm ve kan kusmaktan başka bir şey tanımıyorlar. Böylece son sözlerini de söylemiş oluyorlar...

Kürtlere düşen görev ise: Güney Kürdistan için bağımsızlık, Kuzey ve Doğu Kürdistan için ise oraylan birleşmedir. Kürt konferansı bir an önce kurulmalı ve bağımsızlık ilan edilmelidir.

"Zâlim kader buna mani oldu. Fakat emin ol ki hayat bir mücadele ve bir kavgadan ibarettir. Başlıca hüner, keder ve elemi zevkle göğüslemektir.
... Sen mensup olduğun kahraman millettin kurtuluşunun alevli güneşini göreceksin. Ancak o mesut günlerde unutmadan beni anacaksın ...mezarıma gelip ruhumu şad etmiş olacaksın."     
Dr.
Nuri dersim