Pale Forumu

    Pale  Blog

    Kirkuk

 
   Muzik

    Linkler

    Duyurular

    Arsiv

    Resimle 

  

             SUÇU İNKAR ETMEK SUÇTUR.

 Huseyin DEDESOY 

Medyatik ve güncel konular da fikir belirtmeyi, yazı yazmayı hiç sevmem. Böyle anlarda ortaya bir çizgi çekilir ve taraflar ikiye ayrılır. Beri taraf ve karşı taraf, insanlar iki grupta ve iki kampta toplanırlar.

Karşı çıkanlar ve savunanlar. İyi diyenler ve kötü diyenler. Bu fikri dahada güncelleştirip özetlersek mantık kendini şöyle dayatır: Egemen ve hakim olan güç ve düşünce bir taraf oluşturur. Aks ona göre belirlenir: Doğru veya yanlış onun çizdiği hat doğrultusunda oluşur ve insanlar da safını o ölçüler dahilinde belirtmek zorunda kalırlar.

Mesela; "...PKK Türk düşmanı Terörist bir Kürt Örgütüdür..., Abdullah Öcalan'da Terörist başıdır..." Diye bir tesbitte bulunulur. Eger Sen Türkiye'de Kürt sorunu var. Yada Kürt halkının haklı olan talepleri var diyorsan. Sana şöyle denilir;  Öyleyse Sen Türk düşmanı ve PKK li bir teröristsin. Çünkü Kürt Olmak PKK' li olmak demektir. o da eşittir Türk ve Türkiye düşmanı olmak demektir.

Gelelim Güncel olan Fransa'da kabul edilen Ermeni Soykırımı..., yasa tasarısının kabulu ve suç olayı.

Fransa devleti bir hukuk devleti olup insan hakları evrensel beyannamesini kabul etmiş ve insanlığın evrensel haklarını güvence altina alan bir hukuki yapıya sahiptir. Bu hüküm ve yasalar çerçevesinde, insanları etnik kökenlerine, dini inançlarına, cinsel farklılıklarına, düşünsel yapılarina göre yargılamak, onları suçlamak ve cezalandırmak suctur. Bunun suç olmadığını savunan kişiler, guruplar ve düşünceler de doğal olarak yargılanır ve suçlu sayılır.

İkinci dünya savaşı esnasında Avrupa'da değişik siyasi iktidarlar eliyle, Yahudi halkı sadece Yahudi oldukları için topluca ve organizeli bir şekilde katliama tabi tutuldu ve milyonlarca insan yok edildi. Bu insanlik tarihinde işlenmiş büyük bir suc olarak lahnetlendi ve bu düşüncenin savunucuları ve sahipleri cezalandırılmak üzere mahkemelere çıkarılıp yargılandılar.

Günümüzde o dönem de yapılanların suç olmadığını söylemek ve olaylara başka bir gerekçe göstererek savunmak ta yine suçtur. Çünkü var olanı savunmakta baska bir suçu içermektedir. Eğer milyonlarca insanin topluca öldürülmesini yok sayıp, ona haklı gerekçeler bularak savunmaya kalkışıyorsanız, olan biteni onaylamakla yetinmiyorsunuz, ayni zamanda benzeri olayların olmasına ve tekrar yaşanmasına olanak sunmuş oluyorsunuz demektir. Tabiki bu düşünce ve mantığın sahibi de en az yapan kadar tehlikeli ve suçludur.

Tükiye' de 1915 li yıllarda yüzbinlerce ERMENİ' nin yerinden yurdundan edildiği, toplu sürgünlere ve göçe zorlandığı, çoluk-çocuk, yaşli-genç, kadın erkek, fark gözetmeksizin tek "SUÇLARI" Ermeni olmalarından dolayı toplu katliama uğrayıp, yok edilmişlerse, bu islenmiş en büyük bir insanlık suçudur. Bunun hala yaşıyan canlı tanıkları vardır, olayların iz ve belgeleri vardır. Osmanlı belgeleri 3 bin yıllık Ermeni varlığını Doğu Anadolunun 6 büyük şehrinde 1915' e kadar imparatorluğun ana temeli olduğunu süylüyor ve 1915 de 4 ay zarfında tarih alt üst edilip bu 3 bin yıllık coğrafyamızın ana halkı bir anda tarih sahnesinden acımasızca yok ediliyorsa, siz sayın okuyucu lütfen elinizi vicdanınıza koyup bir düşününüz!!

Bu kadar olup bitene rağmen; birileri olanlara haklı gerekçeler bulmaya calışıp, farklı sebepler arayıp kabul etmek istemiyorsa buda suçtur, çünkü o mantığın sahibi yine ayni gerekçe ve nedenlerle yine aynı "Suçu" işliyecek ve yapacak demektir.

Bu mantık ve düşünceden dolayı benzeri olaylar daha sonrada yaşandı ve halada yaşanıyor: 1915 Ermeni Soykırımının Cumhuriyet Doneminde yapilmadığını söyleyen ve Cumhuriyeti temize çikarmak Istiyenler vardir. Peki 1937-38'de DERSIM"de Olan bitenlere ne demeli.? 1936"da Turkiye Cumhuriyeti Parlementosunda Yasaya baglanan "DERSIM KANUNU" ve raporuyla resmileştirilip. 1937'de Turkiye Cumhuriyeti Ordusu ve Askeri Kuvetiyle harekete geçilen İKİ YILI kapsıyan DERSİM KATLİAMINA NE DEMELI.?

Yine bir bütün olarak topluca onbinlerce insanı başka etnik köken ve inanca sahip oldukları için katledilmediler mi?, Toplu mezarlar kazılarak, kurşuna dizilip gömülmediler mi?. Sağ kalan on binlerce insani toplu göçe zorlanıp, yillarca geri dönmeleri yasaklanmadı mı? Olan bitenin izlerini yok etmek için, delil-bölgenin silinip yok olması için yıllarca bölgeye girişler yasaklanıp " Dersim' e Girilmez yasak Bölge' ilan edilmedi mi? Hangi mantık ve düşüncenin sahipleri bunu yaptı acaba sizce.?

Bu da Yetmedi. 1980'li yillarin ortalarından başlıyarak 2000'li yillara kadar Turkiye'de Doğu bölgesi diye adlandırılan Kürt bölgesinde Binlerce Köyün boşaltılması ve Yüz binlerce insanın yerinden, yurdundan edilmesi, on binlercesinin öldürülmesine ne demeli.?

Demek var olan bir yanlışı yanlış görmeyip suç saymamak, ayni olayların devam ettirilmesinin haklılığını savunmak demektir ve fırsatı, olanağı oldukça da yapılabilineceğinin mümkünatı var demektir.

IŞTE BÖYLE BİR CİNAYETİN YAŞANMADIĞINI SÖYLEMEK SUÇTUR VE CEZALANDIRIMASI DA DOĞALDIR.

Orhan Pamuk bunu söylediği için, insanı etnik kökeninden dolayı katletmenin savunulacak bir yanının olmadığını, Türkiyede Ermeni'lerinde Katledildiğini, Kürt'lerinde Katledildiğini kabullendiği için kimileri tarafından vatan hayini ve Katli vacip fetvalari çıkarıldı. Ama insanlığın evrensel haklarını savunanlar tarafından da işlenen suça suç dediği için ödüllendirildi ve destek gördü.

Orhan Pamuk bu gün diyorki "...Fransa Düşünce özgürlüğünü Ihlal etti ve Ayib etti...Gelenegine yakışmıyor..." yani Sayin Orhan Pamuk siz bunları söylediğiniz için fırsatı olsaydı linç edilip öldürülecektiniz. Bundan dolayı size saldıran ve ölümle tehdit eden mantığında suçlu olduğunu ve suç işlediğini kanuna bağlamaktan daha insani ne olabilir ki.?

Evet Fransa'da Zola geleneği, Sartre geleneği olmalıdır ve savunulmalıdır. Ama sizce Zola ve Sartr olsaydı "Turkiye Türklerindir, Ya Sevin Yada Terk edin..." Diyen insanlarla mı Olacaktı (Böyle düşünüyorlarsa saygı duyulmalıdır deyip), Yoksa Soykırımı insanlik suçudur.Türkiye'de bu soykırımı yapmıştır, bunu savunan ve yapanlarda suç işlemişlerdir, Soykırım Olmadı ve Yapmadık öyle birşey diyenlerde SUÇ İŞLİYORLARDIR..diyenlerle mi beraber olacakti...?

Saygılarımla.

Hüseyin DEDESOY