Ana Sayfa   -----  HomeBir grup parlamenter, üniversite öğretim üyesi, aydın ve akademisyen Bağımsız Kürdistan İçin Yol Haritası hazırlayarak Kürdistan Bölge Yönetimine ve siyasi partilerin liderlerine sundu.

 

Yol Haritası’nda ’Bağımsız Kürd Devleti’nin Sykes-Picot antlaşmasının 100. yıl dönümünde, yani 16 Mayıs 2016’da ilan edilmesi öneriliyor. Bu süre zarfında yapılması gerekenler de 17 madde halinde sıralanıyor.
 

Bir nüshası Basnews’e ulaşan Yol Haritası’nda, Bağımsız Kürdistan için bölgesel ve uluslararası şartların müsait olduğu belirtiliyor. Bağımsızlık için altyapı çalışmalarının yapılacağı bu süreçte, daha güçlü bir ilan için, siyasi parti ve güçlerden çelişkilerini bir tarafa bırakıp tüm imkanları ile Bağımsız Kürd Devleti’nin kurulması için çalışmaları isteniyor.
 
Yol Haritası’nda bu iki yıl içinde yapılması öngörülen çalışmalar da şu şekilde sıralanıyor;
 
1- 2014 yılı sonuna kadar geniş katılımlı bir ’Bağımsız Kürdistan Kongresi’ düzenlenmeli. Kongreye, Kürdistan Hükümeti yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri, aydın ve akademisyenler, hukuk uzmanları ve din adamları katılmalı. Kongre iki yıl içersinde yapılacak çalışmaları planlamalı ve Kürdistan Parlamentosunun denetimi altında yürütülen çalışmalarda Kürdistan halkı siyasi bir merci gibi gözlemci olmalı.
 
2- Acilen bir uzman komisyon oluşturularak Sykes-Picot antlaşmasından bu yana Kürd halkının maruz kaldığı uygulamaların tarihçesi belgeleri ile birlikte İngilizce, Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer gerekli dillere çevrilmeli. Bu komisyon aşağıda belirtilen durumlar hakkında belgeleri toplayarak tercüme etmeli;
 
A- Kürd kimliğinin inkarı
 
B- Kürdistan’ın demografik yapısına yönelik tahribatlar ve politikalar
 
C- Kürd halkının kendi sınırları dışına mecburi iskan ve sürgünü
 
D- Enfal Katliamı süreci
 
E- Başta Halepçe olmak üzere diğer Kürd yerleşim bölgelerinin kimyasal silahlarla bombalanması
 
F- Sömürgeci rejimler tarafından katledilenlerin isim listesi
 
G- Yakılıp yıkılan ilçe, kasaba ve köylerin isimleri
 
3- Hazırlanan bu belge ve dokümanlar, bu yıl içerisinde vakit kaybetmeden, Kürdistan Parlamentosu yolu ile ya da hükümet temsilcilerinden oluşacak bir heyet yoluyla aşağıda belirlenen kurum ve kuruluşlara ulaştırılmalı:
 
a- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
 
b- Avrupa Birliği Parlamentosu
 
c- Amerikan Kongresi
 
d- İngiltere Parlamentosu ve bazı Batı ülkelerinin parlamentolarına
 
e- Rusya, Çin ve Hindistan parlamentolarına
 
f- Türkiye ve İran parlamentolarına
 
g- İslam Kongresi’ne
 
h- Arap Ülkeleri Birliğine
 
i- İnsan Hakları Örgütlerine
 
4- Belge ve dokümanlar belirlenen adreslere ulaştıktan sonra kapsamlı bir diplomasi hamlesi başlatılmalı. Kürdistan Bölge Hükümeti nezdinde oluşturulacak diplomasi heyetlerinde siyasetçiler, sivil kuruluş temsilcileri, hukukçu ve akademisyenler yer almalı ve bu heyetler Arap, İslam, Avrupa ve diğer bölge ülkelerini ziyaret etmeli. Uluslararası Güvenlik Konseyi’nde nüfusu bulunan bütün önemli kişi ve kurumlarla görüşme hedeflenmeli. Hazırlanan belge ve dokümanlar birebir kendilerine sunulmalı ve lobi çalışması yapılarak bölgedeki son değişimlerle birlikte Kürd halkının talepleri iletilmelidir.
 
5- Kongre içeride ve dışarıda bulunan Kürd halkını ve siyasi güçleri bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla çeşitli çalışmalar yapmalı.  Bu konuda siyasi güçlerin, kurum ve kuruluşların ve medya organlarının görüş birliğine varmaları sağlanmalı. Kürd halkının kendi kaderini tayin hakkının meşru olduğu, tüm uluslar arası hukuk normlarına, insan hakları evrensel beyannamesi ve dini kurallara uyduğu iyi işlenmeli.
 
6- 2015 yılı baharında (Sykes-Picot antlaşmasının 99. yıl dönümünde) Güney Kürdistan’ın genelinde bir halk oylaması (referandum) yapılarak, Güney Kürdistan halkının kendi kaderini tayin hakkı konusunda görüşüne başvurulmalı.
 
7- Kongre ’Yasa Komitesi’ kurmalı. Bu komite Kürd halkını ve Kürdistanı ilgilendiren tüm uluslararası antlaşma ve yasaları incelemeli. (Sevr, Lozan ve Kahire antlaşması vb) Komite çalışmalarının sonucunda hazırladığı raporlarla diplomasi çalışması yürütecek heyetler desteklenmeli.
 
8- Peşmerge Güçleri’nin düzenli bir ordu gücü biçiminde örgütlenmesi için kapsamlı bir proje hazırlanmalı. Tüm güçler bu nizama göre düzenlenmeli. Akademik eğitimi ve gerekli tatbikat eğitimleri sağlanmalı. İhtiyaç duyulması halinde yeni askeri birlikler oluşturulmalı, siyasi güçlerden ve vatandaşlardan katılmaları istenmeli.
 
9- Komşu ve bölge ülkeleri ile birlikte uluslararası alanda da ortak bir anlayış çerçevesinde güvenlik anlaşmasının sağlanması için zemin oluşturulmalı. 
 
10- Olası her ihtimale karşı Kürdistan Bölge Hükümeti kesinlikle önümüzdeki iki yıla yetecek yedek bir bütçe ayırmalı.
 
11- Kürdistan Bölge Hükümeti, Kürdistan halkının talep ve istekleri doğrultusunda anayasada değişimi gerekli gördüğü maddeler hakkında kanun tasarıları çıkartarak 2015 yılı içinde oylamaya sunmalı. 
 
12- Güney Kürdistan sınırlarının resmen belirlenmesi için uzman bir komisyonun oluşturulması önerilmeli. Irak Anayasası’nda belirlenen ’tartışmalı Bölgeler’in konumunun netleştirilmesi için tarihsel belge ve dokümanlardan yararlanılmalı.
 
13- Kürdistan’da yaşayan farklı etnik ve dini topluluklar ilgili komisyon ve mekanizmalara dahil edilmeli, Kürdistan Anayasası’nda haklarının teminata kavuşturulduğundan emin olmaları sağlanmalı.
 
14- Kürdistan Bölge Hükümeti tartışmalı bölgeler için özel bir bütçe ayırmalı, bu bölgelere gerekli toplumsal ve altyapı hizmetleri götürülmeli, başta Peşmergeler olmak üzere bu alanlarda yaşayan memur ve çalışanların maaşları ödenmeli.
 
15- Tartışmalı bölgelerin Kürdistan Parlamentosunda temsilinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, bu bölgelerde parlamento seçimleri için zaman belirlenmeli, seçimler en geç 2015 yılının sonlarına kadar gerçekleştirilmelidir.
 
16- Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan son değişiklikler çerçevesinde, önümüzdeki altı ay içinde uygulanabilmesi için, Kürdistan petrolü ve gelirinin dağılımına ilişkin yasaların yeniden düzenlenmesi.
 
17- Irak’taki diğer siyasi güçler ve aktörlerle görüşerek ’Bağımsızlık Projesi’ni desteklemelerini sağlamak için bir siyasi komite kurulmalı.  Bu komite yürüteceği lobi çalışmalarıyla Bağımsızlık Projesi’ne karşı tepkileri asgari düzeye indirmeyi amaçlamalı.
 
Proje Hazırlık Komitesi:

1- Omer Ebduleziz   
2- Dr. Enwer Mummed Ferec Mahmud                    
3- Dr. Kenan Heme Xerib Abdullah
4- Dr. Rauf Kerim Mahmud                               
5- Bêxal Ebubekir                                         
6- Abid Alislam Medeni                                      
7- Dr. Rêbwar Kerim Mahmud                                 
8- Aram Qadir                                                  
9- Hemid Muhammed Eli
10- Muhsin Cuwamêr                                      
11- Dr. Yehya Omer Reşawi                                 
12- Yadigar Fayik                                   
13- Ata Muhammed


 
Tema

Pale

Nishtiman-M.E,

Rizgariya Kurdistan

Şehit Sofi

Dersim Kürtleri

Duyurular

Pale  Blog

Linkler

Kurdistan Forumu

Arsiv

MuzikKÜRDİSTAN DEVLETİNİN KURULUŞU TEK AMAÇTIR.

Nasil Türkler'in Türkiye'si, Gürcüler'in Gürcistan'i, Ermeniler'in Ermenistan'ı varsa Kürtler'in de Kürdistan'i olmalidir.

BU, BÜTÜN MİLLETLERİN EN DOĞAL HAKKIDIR. 

Eğer tüm Kürdlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse ki, bu şimdi mümkündür,  ABD ve AB devletleri uzun süredir sürdürdükleri Arap - Türk yanlısı politikalarını değiştirmek durumunda kalacaklardır ve böylece ilk Kürdistan devletinin ortaya çıkması sağlanacaktır.
   Makaleye giriş >>>

Home